Registrácia

Prihlasovacie údaje

Ak objednávate tovar pre firmu, nižšie zaškrtnite políčko ,,Chcem zadať firemné údaje".
V zobrazených kolónkach následne vyplňte okrem názvu firmy aj IČO a DIČ, prípadne IČ DPH.
Upozorňujeme, že bez uvedenia týchto údajov v objednávke nebudú tieto uvedené ani na vystavenej faktúre k dodanému tovaru.

Fakturačné údaje / Kontaktné údaje

Adresa doručenia

BONPRODUCT s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, adresa, email, telefón) iba za účelom vybavenia Vašej objednávky. Vaše údaje budú spracované v interných systémoch poučenými pracovníkmi po dobu 10 rokov a nebudú ďalej poskytnuté žiadnym tretím osobám.