Ochrana osobných údajov v e-shope Trezor.sk

Spracúvanie osobných údajov je neoddeliteľnou súčasťou prevádzky našich webových stránok.

Dbáme o to, aby osobné údaje zákazníkov boli spracúvane spôsobom, ktorý neodporuje zásadám a požiadavkám NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov  (ďalej len „GDPR“) ani zákonu č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 1. Základné ustanovenia

      Majiteľom internetového obchodu Trezor.sk a prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je spoločnosť BONPRODUCT s.r.o., Banská Bystrica.

      Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

 

adresa:

Bakossova 3/H

 

974 01 Banská Bystrica

telefón:

0948 38 38 22

 

048/48 00 190

e-mail:

trezor@trezor.sk

 1. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
 1. Osobné údaje dotknutej osoby spracúvame na účely vybavenia vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu; osobné údaje kupujúceho – spotrebiteľa sú spracúvané len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre uzatvorenie a plnenie príslušnej kúpnej zmluvy a to tieto: meno, priezvisko, telefónne číslo, adresa, e-mailová adresa, (údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar). Poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť.
 2. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona.

 

 1. Doba uchovávania osobných údajov

Ako prevádzkovateľ uchovávame vaše osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).

 1. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)
 1. Pri prevádzke webových stránok dbáme o dôvernosť osobných údajov našich zákazníkov a ich osobné údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, okrem tých, ktorých zapojenie je nevyhnutné - napríklad prepravnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, poskytovateľovi platobných služieb alebo štátnym orgánom v prípade kontroly. V takom prípade sú tieto subjekty tretími stranami.
 2. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
  • podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy  
  • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (WebyGroup s.r.o.) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu.

Sprístupnenie údajov tretím stranám uskutočňujeme v prípade doručovateľskej služby, ktorú ste si pri objednávke zvolili. 

 1. Vaše práva

1. Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

 • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov
 • na prenositeľnosť vašich osobných údajov

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.

 1. Podmienky zabezpečenia osobných údajov
 1. Ako prevádzkovateľ prehlasujeme, že sme prijali všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prijali sme technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
 3. Prehlasujeme, že k osobným údajom majú prístup len osoby poverené spoločnosťou BONPRODUCT s.r.o..

 

 1. Záverečné ustanovenia
 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.

 

 

 

Aký rozdiel je medzi trezorom a sejfom?

Aký rozdiel je medzi trezorom a sejfom?

Uvažujete nad kúpou trezora, no nikdy predtým ste trezor nekupovali. Začali ste prezerať stránky výrobcov a predajcov trezorov, možno ste už navštívili aj obchod, kde majú trezory v ponuke. Niekde sa pri popise výrobku objavuje názov trezor, niekde sejf... a vy sa v tom neviete zorientovať. Vysvetlíme Vám rozdiel medzi týmito dvomi pojmami.
Na čo si dať pozor pri používaní trezoru?

Na čo si dať pozor pri používaní trezoru?

Dobrý trezor by mal slúžiť svojmu majiteľovi mnoho rokov, ak nie doživotne. Základným predpokladom je však správne zaobchádzanie s trezorom a predovšetkým s jeho zámkom. Spísali sme niekoľko odporúčaní, aby ste sa vyhli chybám a nepríjemnostiam, ktoré môžu nastať pri používaní trezorov.
Kupujete trezor? 4 otázky, ktoré vám pomôžu správne si vybrať

Kupujete trezor? 4 otázky, ktoré vám pomôžu správne si vybrať

Každý máme doma nejaké cennosti. Hotovostné peniaze, za roky nazbierané zlaté šperky, zdedené vzácne predmety po prarodičoch. Keď sa zamyslíme, prídeme na to, že aj mnohé dokumenty sú pre nás dôležité a nechceli by sme o ne prísť. Týmto cennostiam je možno dobre v šuplíku či na poličke v obývačke, ale  boli by ste pokojnejší, keby boli lepšie zabezpečené proti prípadným krádežiam. Dospeli ste tak už k rozhodnutiu, že radšej investujete financie do kúpy trezoru, lebo za ten pocit bezpečia vám to stojí?

Kde však začať pri výbere trezoru? Položíme si s vami 4 otázky, ktoré vám pomôžu nájsť ten správny trezor pre vás.
Postup ako zamurovať trezor do steny

Postup ako zamurovať trezor do steny

Stenový trezor je určený na zamurovanie do steny. Vrstva betónu okolo trezora musí mať hrúbku minimálne 10 cm po všetkých stranách. Pre stenový trezor je ideálne umiestnenie do hrubých vnútorných priečok domu alebo bytu. Obvodové múry domu predstavujú riziko, že sa k trezoru páchatelia dostanú z vonkajšej strany budovy. 

Pokiaľ ste sa rozhodli trezor umiestniť do suterénu či pivničných priestorov domu, dajte pozor na tepelno-izolačné vlastnosti.

Ponúkame vám návod na zamurovanie stenového trezoru od slovenského výrobcu trezorov Safetronics.