Aký rozdiel je medzi trezorom a sejfom?

Aký rozdiel je medzi trezorom a sejfom?
Uvažujete nad kúpou trezora, no nikdy predtým ste trezor nekupovali. Začali ste prezerať stránky výrobcov a predajcov trezorov, možno ste už navštívili aj obchod, kde majú trezory v ponuke. Niekde sa pri popise výrobku objavuje názov trezor, niekde sejf... a vy sa v tom neviete zorientovať. Vysvetlíme Vám rozdiel medzi týmito dvomi pojmami.

 

Sejfy – sú úschovné objekty, ktoré majú jedno- prípadne dvojplášťovú konštrukciu a jednostranný uzamykací mechanizmus – t.j. uzamykacie závory sa vysúvajú len do jednej strany. Predná stena dverí sejfov má hrúbku väčšinou len okolosejf 3mm. Môžu byť označované aj ako bezpečnostné skrinky alebo schránky.

Obľúbené sú najmä malé elektronické sejfy, ktoré sa ovládajú zadaním číselného kódu na elektronickej klávesnici. Klávesnica je napájaná batériami, ktoré sú vo väčšine prípadov umiestnené z vnútornej strany dverí. V prípade ich vybitia alebo poruchy zámku je možné sejf otvoriť zväčša jednoduchým núdzovým kľúčikom.

Niektorí predajcovia označujú aj takéto schránky ako trezory, čo je zavádzajúce. Nedajte sa pomýliť a zlákať nízkou cenou. Lacné sejfy vám neochránia bezpečne váš majetok a v prípade násilného vniknutia do takéhoto "trezoru" môže poisťovňa odmietnuť plniť poistnú udalosť.

Veľa vám napovie už váha sejfu – je jasné, že pri hmotnosti 5-10 kg ide o jednoplášťovú skrinku vyrobenú z tenších plechov, s ktorou si šikovný zlodej hravo poradí.

Takéto sejfy či bezpečnostné skrinky však môžu dobre poslúžiť na úschovu liekov, dokumentov, kľúčov či ako príručná pokladňa na menšiu hotovosť, na ochranu proti „nepriateľovi z vnútra“ (zamestnanci, brigádnici, deti). Určite nie sú vhodné na uchovávanie vysokých súm tržieb na prevádzke alebo do priestorov, ktoré sú slabo zabezpečené.

Pozrime sa teraz na trezory. Prvýmí znakmi, podľa ktorých zistíte, že ide o trezor, je dvojitý plášť stien trezora a troj- prípadne až štvorstranný uzamykací mechanizmus, čiže uzamykacie tŕne, ktoré sú po obvode dverí, sa vysúvajú do 3 či 4 strán. Hmotnosť pri najmenších kvalitných trezoroch sa pohybuje od 24 kg vyššie, vonkajšia platňa dverí má hrúbku od 6 do 12 mm.trezor

Druhým a veľmi dôležitým znakom trezorov je certifikát o zaradení do bezpečnostnej triedy podľa EN 1143-1. Je to potvrdenie o tom, že výrobok prešiel testom odolnosti voči vlámaniu. Skúšobné testy vykonáva autorizovaná osoba - skúšobný orgán, ktorý následne vystavuje doklad – certifikát o zaradení konkrétneho typu trezora do príslušnej bezpečnostnej triedy. Počas skúšobných testov sa zisťuje doba odolnosti trezoru voči vlámaniu pri použití rôzneho typu náradia. Výsledky sa vyhodnocujú v tzv. odporových jednotkách (RU).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platí, že čím vyššia bezpečnostná trieda, tým vyššia bezpečnosť trezoru a jeho odolnosť voči vlámaniu. Pre bežné domáce a podnikateľské účely postačuje väčšinou trezor v triede 0. až I., subjekty ako klenotníctva, záložne by už mali vyberať z bezpečnostnej triedy II. a vyššie. Pre bankové subjekty sú určené trezory IV. či V.  bezpečnostnej triedy. Ak si chcete dať obsah trezora poistiť, v každom prípade sa poraďte pred kúpou aj so svojou poisťovňou, aké podmienky si kladie pre uzavretie poistnej zmluvy.

Každý certifikovaný trezor musí mať navyše na vnútornej strane dverí štítok s informáciou o bezpečnostnej triede.

S certifikátom sa môžete stretnúť niekedy aj pri sejfoch, ide však o zaradenie do tried podľa normy EN14450 o úschovných objektoch.  V tomto prípade sú triedy označované napr. S1, S2.

Certifikované trezory odporúčame na úschovu cenností vyšších hodnôt, či už sú to šperky, hotovosť z tržieb, cenné dokumenty. V prípade rodinného dedičstva budete asi prihliadať nielen na peňažnú hodnotu, ale aj osobnú hodnotu uschovávaných cenností. Určite vyberajte certifikované trezory všade tam, kde si potrebujete dať obsah trezoru poistiť a určite si poisťovacie podmienky zistite ešte pred kúpou trezoru. Každá poisťovňa si môže totiž klásť iné podmienky.

Pri rozhodovaní, či si kúpiť sejf alebo zainvestovať do drahšieho trezoru, odporúčame pozrieť ešte aj toto video

Tu je určite na mieste zamyslenie sa nad starým známym výrokom: „Nie sme takí bohatí, aby sme si mohli kupovať lacné veci.“