Trezorové zámky

Trezorové zámky

Pri kúpe trezoru vás môže potrápiť otázka, aký spôsob uzamykania trezoru si vybrať. V ponuke predajcov nájdete trezory s uzamykaním na kľúč, elektronický alebo mechanický kódový zámok, prípadne ich kombináciu.

Pre správne rozhodnutie je dobré vedieť plusy a mínusy jednotlivých trezorových zámkov a tie sa vám pokúsime priblížiť.

 

 

 

Na začiatok vysvetlíme súvislosť medzi spôsobom uzamykania a bezpečnosťou trezorov.

Podobne ako trezory, aj samotné trezorové zámky sa zaraďujú do bezpečnostných tried  a to konkrétne podľa normy EN 1300 do tried s označením A, B, C. Trezorové zámky zaradené v konkrétnej triede sú rovnako bezpečné, nezáleží teda na tom, či je to zámok kľúčový, mechanický kombinačný alebo elektronický. V certifikovaných trezoroch musí byť použitý minimálne zámok triedy A, vyššiu a bezpečnejšiu triedu predstavujú zámky tried B a C. Platí, že ak je na uzamknutie trezoru použitých viac navzájom závislých zámkov, úroveň zabezpečenia takéhoto trezoru je vyššia.

Keď máme vyjasnenú otázku bezpečnosti zámku a trezoru, môžete sa pri výbere spôsobu uzamykania rozhodovať podľa svojich osobných preferencií. Pritom je dobré brať do úvahy účel a spôsob využívania trezoru.

Trezorový zámok na kľúč

Na uzamykanie trezorov je najčastejšie používaný zámok uzamykateľný trezorovým kľúčom. Stretnúť sa môžete tiež s označením motýľkový (motýlikový) kľúč, pretože je obojstranne ozubený, čo zvyšuje jeho bezpečnosť. Štandardne sú ku každému zámku dodávané vždy 2 ks kľúčov. Pri objednávke trezoru väčšina výrobcov umožňuje počet kľúčov podľa želania navýšiť. Neskoršia výroba duplikátu je  možná v špecializovaných kľúčových službách na základe predloženia originálneho kľúča.

Prvotnou výhodou tohto typu zámku je jeho jednoduchá obsluha.

Nevýhodou môže byť uschovávanie a nosenie kľúča. Nosenie kľúčov, ktorých dĺžka sa pohybuje medzi 65 – 120 mm, môže byť obťažujúce. A hlavne hrozí riziko straty alebo odcudzenia.

Elektronický kódový zámok

Elektronický kódový zámok je v dnešnej dobe najpohodlnejší spôsob otvárania trezoru. Obsluha zadávaním číselného kódu na klávesnicu je jednoduchá, rýchla.

Ovládacia klávesníca zámku môže byť plastová alebo kovová, tlačítka na nej plastové, mäkšie gumené alebo fóliové. Stretneme sa aj s podsvietením klávesnice pre väčší komfort ovládania.

                                                                                                                                                    

Niektoré elektronické zámky umožňujú nastavenie jedného hlavného manažérskeho kódu a jedného alebo viacerých užívateľských kódov. To môže byť prínosom pre používanie takéhoto trezoru vo firmách, kde každý oprávnený zamestnanec môže mať svoj prístupový kód a manažér môže kódy jednoducho a rýchlo zmeniť podľa potreby (napr. pri výmene zamestnancov). Navyše môže mať elektronický zámok prídavnú funkciu a to je sledovanie histórie prístupu do trezora. Po prepojení zámku na potrebný softvér v PC alebo čítačku  je tak možné prehliadať, kto a kedy trezor otváral.

Nevýhodou elektronického zámku je - a mnohí majú z toho obavy – že si vyžaduje napájanie na batérie. Ak je prístup k batériám riešený z vnútornej strany dverí, treba si dať naozaj pozor na včasnú výmenu batérií, najlepšie každých 6 mesiacov. Väčšina elektronických zámkov má však pre užívateľov pomôcku a tou je  signalizácia vybitia batérií. Na slabé batérie v zámku vás upozorní zvukový alebo svetelný signál pri bežnom zadávaní kódu, prípadne po stlačení testovacieho tlačidla.
Čoraz častejšie  sa už stretneme aj s batériami vloženými priamo v klávesnici zámku z vonkajšej strany dverí. Prípadne môžu byť na ovládacej klávesnica z vonkajšej strany umiestnené kontakty pre pripojenie náhradného zdroja (núdzové napájanie).
 

Ďalšou možnosťou je núdzový kľúč, s ktorým sa stretneme hlavne pri jednoduchších sejfoch.

Núdzový kľúč slúži na otvorenie elektronického zámku v prípade vybitých batérií.

Zasúva sa do zámku, ktorý býva väčšinou ukrytý pod krytkou alebo štítkom značky.

 

Mechanický kódový alebo kombinačný zámok (otočné koliesko)

Je to dômyselný uzamykací systém, ktorý nepotrebuje batérie a odpadá aj starosť s nosením a uschovávaním kľúčov. Tento typ zámku je náročnejší na obsluhu, otvorenie trezoru si vyžaduje sústredenie a dlhší čas.

Otvárací kód tvorí kombinácia troch ľubovoľne zvolených dvojmiestnych čísel. Pre odomknutie mechanizmu je potrebné postupne otáčať ovládacím kolieskom doľava, doprava, znovu doľava do zadaných polôh. Táto časová náročnosť môže predstavovať nevýhodu v prípade použitia takéhoto trezoru vo firme či na prevádzke, preto mechanický kombinačný zámok odporúčame skôr pre domáce trezory.